Khai tử chắc là chưa. Nhưng Window phone 10 quá dở