Chắc không đâu. Vẫn thấy cập nhật phiên bản liên tục đấy mà!:)