đang muốn tìm 1 em lumia cổ để nghịch xưa thèm quá mà chả có điều kiện mua