chỉ là đổi tên gọi thôi mà, chứ hệ điều hành đó MS ngày càng phát triển chứ RIP đâu