Hiện MS đang nỗ lực với Windows 10 để có thể chạy như nhau trên phones, tablets, laptops và desktops. Tôi không dùng desktop nhưng có Windows 10 tablet (HP Envy 8 Note), Windows 10 phones (Lumia -...