Của mình thì cùng VNPT xem trên máy tính thì hiện, trên miobile qua wife của chính VNPT ấy thì lại ko hiện. Tại sao nhỉ?

Trước thì xem trên máy tính ko hiện, trên mobile bắt qua wifi của chính nó...