Tình trạng tóm tắt như sau:
- Nếu sử dụng các mạng ADSL, Cáp quang, 3G của VNPT (Mobifone & Vinaphone): Quảng cáo không hiển thị - trắng tinh; hoặc load mãi không được; hoặc "Can't display". Cho dù...