Tìm kiếm:

Type: Posts; User: pinochu; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 3.07 giây.

 1. Chú ý: BQT đã xem xét rồi mới giảm chữ ký xuống còn 70...

  BQT đã xem xét rồi mới giảm chữ ký xuống còn 70 kí tự đó bạn.
 2. Chú ý: bạn muốn hỏi gì? thiết nghĩ những câu hỏi của bạn...

  bạn muốn hỏi gì? thiết nghĩ những câu hỏi của bạn google phát là đã có.
  Mỗi forum có 1 luật chơi. Đây cũng là cách chống spam quảng cáo.
 3. Chú ý: Biết sao được bạn, cao thủ thì vẫn ẩn danh đâu đó...

  Biết sao được bạn, cao thủ thì vẫn ẩn danh đâu đó thôi, nhưng hầu hết mọi người vô đều nhờ giải bài tập thì cao thủ nào mà trả lời.
 4. Chú ý: Muốn bỏ cái ảnh lên thì bạn up lên free host nào...

  Muốn bỏ cái ảnh lên thì bạn up lên free host nào đó, ví dụ như imageshack.us, photobucket.com, picasa, flickr, rồi lấy direct link bỏ vào đây, thêm tag và trước sau link. Không nên dùng chức năng...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 4 / 5