diễn đàn này mới, mình tưởng bạn chia sẻ list diễn đàn top việt Nam. bây giờ anh em làm seo toàn chia sẻ diễn đàn vệ tinh chứ ko chia sẻ diễn đàn chất lượng chán thiệt đấy!