Em đã gửi lại rồi, hối tháng 2 năm ngoái nhận được hồi âm của bác Vikhoa một lần rồi sau đó không thấy gì cho đến tận bây giờ