Năm trước Vikhoa tuyển, đã ứng tuyển và đã trúng tuyển, nhưng sau đó không có thông tin gì nữa. Năm nay không biết có nên ứng tuyển nữa không nhỉ :(.