Thông noel cao 2.1m, 2.4m, 3m, 3.6m, combo tặng quả, xanh dày lá đẹp đang sale sốc cho văn phòng, khách sạn, gia đình:
🎁 🎁 2m40: 1490k sale còn 1.040k tặng 28 thông
🎁 🎁 3m00 : 2095k sale còn 1.660k...