Bitwar phục hồi dữ liệu là một phần mềm phục hồi dữ liệu mạnh mẽ và đáng tin cậy với khả năng khôi phục hình ảnh, tài liệu, video, âm thanh, lưu trữ các tập tin, email từ máy tính/máy tính xách tay,...