Bạn update driver lan/wireless mới nhất cho con dell này đi
Chắc nó dùng card Intel AC rồi.
Nếu ko dc, thì làm như sau
Cài xong vào device manager/ network adapter /chọn card wifi/ advance -...