Mua ip tĩnh đi bạn, dùng mấy cái miễn phí như dyndns hay tương tự không ổn định đâu.