cảm ơn bác nhé. cũng đang có ý định mua 1 con đê xài