Tìm kiếm:

Type: Posts; User: xavia; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.03 giây.

 1. Trả lời
  711
  Lần xem
  201,094

  Chú ý: Cái này cũng giống bài sắp xếp bình thường thôi...

  Cái này cũng giống bài sắp xếp bình thường thôi mà đúng không?


  var m:array[0..100] of integer;
  m,i,j,t:integer;
  begin
  writeln('nhap so luong mang');
  readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
 2. Mấy bạn ơi giúp mình với(xử lí dãy cách nhau bởi dấu cách

  Đề: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên khác 0 các số cách nhau bởi dấu cách kết thúc bằng số 0. Từ dãy nhập in ra màn hình:
  +Dãy số số chẵn trong dãy. Tổng các số chẵn trong dãy.
  +Dãy số...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 3