Anh Quắn, cho Chôm hỏi tay nào anh chụp dzợ ? :D
Chụp ko phê bả tịch thu đồ nghề là phải òi :punk: