Mình chỉ thắc mắc là sau vụ này, mấy bác đã "lỡ mua" iCMS sẽ xử trí ra sao nhỉ? VTV này, CAND này... mà mấy bác đứng ra quyết định ký mua bây giờ phải giải trình chết thôi. :D