joomla cũng không đến nỗi tệ :D

tuy nhiên làm gì thì cũng phải biết cái căn bản của nó chứ không thì cứ ôm vào với joomla

quên cái ý của chủ thới:
- dev joomla ..không tuyển (nhưng biết...