1) Topic tạo ra nhằm tạo nơi support của các ISP-ICP-OSP cho khách hàng.
2) Tuyệt đối không quảng cáo, rao vặt về các dịch vụ trong box này.
3) Đây là nơi góp ý, trao đổi với các ISP - ICP - OSP...