"Bạn trẻ" ở quận Phú Nhuận cũng xinh đấy nhỉ! "Lão" dly nhìn, cười... pó tay với lão.