Hiện chúng tôi đang bán một source code dạng chép phim trọn gói, hiện tại web này đang chạy trên tên miền www[dot]hdgiadinh[dot]net web này được đầu tư thiết kế chuẩn cho dạng chép phim và mua bán...