Tốt nhất là chả nên dùng cái nào cả. Bạn nên thuê một cty khác làm cho. Chả tốn sức mấy, ko cần lo nghĩ. vấn đề là mất chi phí một tý.
Chả hiểu sao muốn có được đồ tốt mà lại muốn free. Không biết...