mình bán full code + domain web lấy tin tự động , tự động lấy tin theo rss của bất kỳ web/ blog nào , tự động lấy thẻ meta đầy đủ , tự động remove link ...

giá 500k

web : hayandroid. com liên...