Em cũng định thi lấy chứng chỉ này nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.Em muốn biết về kinh nghiệm thi và các trung tâm tổ chức thi ở Hà Nội, em cám ơn các anh.