Em đang rất muốn đưa catologue của mình lên trang web công ty để cho khách hàng dễ xem, chỉ em cách với các pro ơi. e là dân chưa biết gì về quản trị web. mong các bác chỉ tận tình. em cảm ơn nhiều...