Hướng dẫn làm bức ảnh của bạn trở nên sáng hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đầu tiên mở File hình bạn cần chỉnh sửa>> bấm tổ hợp phím Shift+Control+N để tạo một layer mới,

Đặt tiêu đề ...