Mìn muốn tranfer từ nhà cung cấp trong nước ra nước ngoài,authoration code đã có,unlock xong,riêng phần whois thì mìn whois nó toàn ra
Registrar WHOIS Server: whois.onlinenic.com
Registrar URL:...