Mình transfer ko đc, có bạn nào hỗ trợ giúp mình transfer bên Nhân Hòa ko?