Transfer từ trong nước ra nước ngoài thì bạn phải phải liên hệ trực tiếp với đại lý tên miền, nơi mà bạn mua. Bạn yêu cầu họ unlock tên miền và gửi mã transfer code là được.
Transfer sang Namecheap...