Các bác chú ý các bước trước khi transfer này:
https://vinasupport.com/5-viec-can-lam-truoc-khi-transfer-ten-mien-domain/