Các bạn có nhu cầu mua bán visit, traffic, (popup, link, banner...) thì reply topic này với nội dung theo mẫu sau:

* Cần bán:
- popup hoặc banner hoặc link...
- web, blog..
- giá ...
- liên...