server mình đặt tại cmc cũng móm suốt, khách dùng các mạng khác ko thể truy cập.
Lỗi này ko tại cmc mà tại sự cạnh tranh ko lành mạnh, lấy thế hạ tầng lớn ức hiếp bé.