sao mình để enable chế độ desktop mode mà nó vẫn báo charging vậy