chất lượng pin mới là yếu tố quyết định đến thời gian sử dụng, xài mà kĩ quá rất chi là mệt