Các bạn đã rời SG sớm hơn kế hoach. Chưa biết lộ trình có xuôn sẻ không do mới lăn bánh đã bị CSGT chặn làm khó. Cu Money tranh luận một hồi các chú đành hạ giọng để anh em lên đường lúc 4g45'