Cần mua:
- Banner vị trí float hiển thị full page
- Thể loại: Tin tức, giải trí, phim, xx.x
- Giá tốt mua lâu dài
- Liên Hệ: tele: @hicogai