nobitavietnam có thể giúp mình được không, mình bị liên đới trong một vụ mất dữ liệu tại cơ quan, bạn có cách nào để hẹn giờ format ổ cứng được không chỉ mình với, sđt mình là 0948506996