Tìm kiếm:

Type: Posts; User: congalete; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

  1. xưng ông tôi, bạn ...xưng vậy chắc nhục lắm hay...

    xưng ông tôi, bạn ...xưng vậy chắc nhục lắm hay sao ý
  2. mình cũng bị vậy loa 4.1 có nút gạt 4.1 sang 2.1...

    mình cũng bị vậy loa 4.1 có nút gạt 4.1 sang 2.1 gạt thì 5 loa ok hết, gạt 4.1 thì 2 loa sub ko có tiếng dù dung loa 5.1 sound blaster, nhảm thiệt, chỉnh đủ kiểu cũng vậy
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2