TỔNG ĐÀI ẢO CLOUD IOT sử dụng nguyễn lý Internet kết nối vạn vật để thực hiện các cuộc thoại nghe/gọi ra bên ngoài với chỉ 01 đầu số điện thoại duy nhất. Cho phép thực hiện không hạn chế cuộc gọi...