Nếu bạn sử dụng Wi-Fi công cộng, bất kỳ ai có mật khẩu và một chút bí quyết công nghệ đều có thể nghe lén hoạt động trực tuyến của bạn. VPN, hoặc mạng riêng ảo, có ích bằng cách che dấu hoạt động và...