Thật sự là có nhiều lúc tui vẫn không phân biệt được sự khác biệt giữa C++ và C. Tui cứ viết lẫn lộn hoài. Tui viết một chương trình mà trong đó phối hợp cả hai ngôn ngữ luôn thì có sao không?