Không biết host Cpanel có sẵn ioncube không nhỉ ? Có gì mr.Nhựt giúp mình setup với :)