Bạn muốn trang web của bạn có nhiều kênh thông tin phong phú, nhưng không muốn mất thời gian ngồi post chúng vào website thì hãy dùng thử component NGrapNews dành cho Joomla 1.5, chương trình giúp...