Lấy tin kiểu này khác gì với chức năng rss, modul feed của joomla không nhỉ?
Ngoài ra joomla có cả chức năng wrap, xem trang web khác trực tiếp trên site của mình.
Vậy chức năng lấy tin thế kia có...