Xin chào các anh chị it, cho e hỏi về trường hợp sau, e có 1 pc đang chạy win 10 với 2 địa chỉ ip A, B, e có set remote desktop cho địa chỉ ip A, nhưng khi từ bên ngoài gọi vào thì pc trỏ về địa chỉ...