Mọi người cho mình hỏi làm thế nào để giới hạn được băng thông trên GPON I-241W-S được không vậy?. Mình tìm mãi nhưng không biết giới hạn kiểu gì. Chẳng là nhà mình có lắp mạng nhưng có 2 người lắp...