Bạn thích download sách thì có thể vào http://www.thegioiebook.com/forum/
http://www.thuvien-ebook.com/forums/