Tìm kiếm:

Type: Posts; User: hshason; Keyword(s):

Trang 1 / 3 1 2 3

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.05 giây.

 1. lnResult = MyMessageBox("Text",3+x,"Title")...

  lnResult = MyMessageBox("Text",3+x,"Title")
  Trong đó: x = 16, 32, 48, 64 tùy theo dạng câu hỏi hoặc cảnh báo bạn đưa ra. Tương tự cấu trúc mặc định MessageBox của Fox thôi.

  - - - Updated - - -
  ...
 2. [QUOTE=quykh;4741663]mình mới học VFP, mong bạn...

  [QUOTE=quykh;4741663]mình mới học VFP, mong bạn cho code luôn ạ

  Khi cho code vào để trả lời mà diễn đàn không cho post, do chưa đủ 50 Post có lẽ vậy. để thử Inbox cho bạn xem được không, kiểm tra...
 3. Trong sự kiện KeyPress của Control trong cột cuối...

  Trong sự kiện KeyPress của Control trong cột cuối cùng của Grid, kiểm tra nếu gõ Enter (IF nKeyCode = 13 then) thì chuyển sang bản ghi tiếp theo (Skip 1) rồi Refresh Form nhé
 4. Cho dấu ! vào thuộc tính Format của txt đó, khi...

  Cho dấu ! vào thuộc tính Format của txt đó, khi nhập liệu sẽ được chuyển thành chữ hoa
 5. Chỉ định font chữ cho nó là được: DEFINE BAR 1...

  Chỉ định font chữ cho nó là được:
  DEFINE BAR 1 OF <MenuName> PROMPT "Tùy chọn..." FONT "ABC Sans Serif",8
 6. Theo tôi. Với bài toán của bạn có 2 cách giải...

  Theo tôi. Với bài toán của bạn có 2 cách giải quyết như sau:
  Cách 1: Sắp xếp và dùng vòng lặp để tính tổng theo từng nhóm mã số thuế
  (Cách này mất công sắp xếp và phải duyệt từng bản ghi, chương...
 7. Chủ đề: Số hoàn hảo

  hshason
  Trả lời
  5
  Lần xem
  12,316

  Vòng FOR của bạn ít nhất phải từ 1 đến a-1 thì...

  Vòng FOR của bạn ít nhất phải từ 1 đến a-1 thì mới chính xác (trừ chính nó mà), hoặc nếu muốn giảm bớt công việc bài toán thì for chạy đến căn bậc hai của a (sqrt(a)) là tốt nhất
 8. Một cách khác dùng API để kiểm tra thuộc tính...

  Một cách khác dùng API để kiểm tra thuộc tính file bất kỳ


  DECLARE INTEGER GetFileAttributes IN kernel32 STRING lpFileName
  lcFilePath = "C:\Test.dbf"
  lnAttributeType =...
 9. Trả lời
  2
  Lần xem
  580

  PROGRAM BT; VAR A: Array [1..100] of integer;...

  PROGRAM BT;
  VAR
  A: Array [1..100] of integer;
  n,i,i,tg,x,t: integer;
  BEGIN
  Write('Nhap so phan tu: ');
  Readln(n);
  For i:=1 to n do
  Begin
  Write('A[',i,']= ');
 10. Menu, TitleBar Của form và Messagebox bằng...

  Menu, TitleBar Của form và Messagebox bằng Unicode.
  Mình có 1 cách là kết hợp giữa VB6 và Fox để làm điều này, cũng khá đơn giản, bạn nào quan tâm có thể sử dụng nhé.
  1. Tạo Project ActiveX DLL của...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 26
Trang 1 / 3 1 2 3